Keurmerk Schiphol Parkeren

Keurmerk Schiphol Parkeren

Het Schiphol Parkeren Keurmerk wordt alleen verstrekt aan parkeerbedrijven bij Schiphol die hun zaken goed op orde hebben. Het gaat om parkeerbedrijven die naast Valet Parkeren ook eigen voorzieningen hebben voor Shuttle Parkeren.
Een onafhankelijke commissie van toezicht voert minimaal 2x per jaar steeksproefgewijs een expertbeoordeling uit. Men toetst VIP Parking BV op operationele procedures, waaronder:

  • Kwaliteit en ligging faciliteiten
  • Netheid en servicegerichtheid van medewerkers
  • Stiptheid en accuraatheid
  • Integriteit en transparantie
Kwaliteit en ligging faciliteiten

Men toetst allereerst de kwaliteit en de ligging van de geboden parkeerfaciliteiten. Wordt de auto geparkeerd op een afgesloten terrein, in een parkeergarage of buitenterrein? Kunt u de auto zelf parkeren en de sleutel meenemen en hoe zijn dan de omstandigheden? Het keurmerk volgt onaangekondigd onze VIP Parking BV chauffeurs voor Valet parking en men bekijkt hoe de auto zelf geparkeerd kan worden door onze klanten die kiezen voor Shuttle parkeren. Het Schiphol Parkeren Keurmerk krijgt zo een goed beeld van de ligging van aangeboden faciliteiten en de kwaliteit er van. Deze dienen te voldoen aan een strikt serviceprotocol.

Netheid en servicegerichtheid van medewerkers

Het Schiphol Parkeren Keurmerk onderzoekt tijdens de expertbeoordelingen de netheid en de servicegerichtheid van onze VIP Parking BV collegae. Dit proces begint bij de eerste keer dat er telefonisch contact wordt opgenomen door te vragen naar de mogelijkheden voor een reservering. Men test op die manier onze bereikbaarheid, kennis en klantvriendelijkheid. Tijdens de steekproef kijkt men tevens of collegae herkenbare kleding aan hebben en of klanten geholpen worden met bagage en bij het parkeren zelf.

Stiptheid en accuraatheid

Het Schiphol Parkeren Keurmerk checkt tijdens de expertbeoordeling of de VIP Parking BV medewerkers op tijd aanwezig zijn en men controleert ons of we inderdaad 24/7 bereikbaar zijn. Tijdens de audit worden er lastige vragen gesteld en probeert men na te gaan of de eventuele extra services beschikbaar zijn zoals wij deze aanbieden.

Integriteit en transparantie

Tenslotte controleert het Schiphol Parkeren Keurmerk de integriteit en transparantie van VIP Parking BV. Tijdens de audit gebruikt het keurmerk een camera om de rit van onze chauffeurs vast te leggen om een duidelijk beeld te krijgen van het rijgedrag. Het keurmerk vraagt bij aangesloten parkeerbedrijven regelmatig beeldopname op, om de opname en registratie te beoordelen.

Uitkomst en consequenties Audit

Afhankelijk van de ernst van geconstateerde gebreken zal de gecertificeerde partij in eerste instantie een waarschuwing krijgen, met een tijdsbestek van een maand om gebreken te verhelpen. Mochten de gebreken niet dan niet verholpen zijn of als er spake is van ernstig mismanagement of excessen, dan wordt de certificering afgenomen en ontbonden voor minimaal 1 jaar.